Machineveiligheid, de grondslag voor een veilige praktijk

|

Inleiding

De Machineverordening (voorheen Machinerichtlijn) is een essentiële regelgeving in de Europese Unie die betrekking heeft op de veiligheid en conformiteit van machines en apparaten die op de Europese markt worden gebracht. Deze verordening heeft tot doel de bescherming van de gezondheid en veiligheid van consumenten en werknemers te waarborgen, en tegelijkertijd de vrije handel van machines binnen de EU te vergemakkelijken. In dit artikel zullen we in detail bespreken wat de Machineverordening inhoudt en waarom deze zo belangrijk is.

  1. Achtergrond van de Machineverordening

De Machineverordening werd in 2019 aangenomen om de oude Machinerichtlijn 2006/42/EG  te vervangen. Deze nieuwe verordening is makkelijker te lezen, bevat strengere eisen en moderniseert de regelgeving met betrekking tot machines en hun veiligheid. Het belangrijkste doel is het verminderen van de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van machines en het bevorderen van innovatie op dit gebied.

  1. Toepassingsgebied

De Machineverordening is van toepassing op een breed scala aan machines en apparaten, waaronder landbouwmachines, industriële machines, consumentenproducten en meer. Het is ook van toepassing op reserveonderdelen die worden gebruikt om machines te repareren of upgraden. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de gehele levenscyclus van een machine onder toezicht staat.

III. Belangrijkste Verplichtingen van de Machineverordening

Risicobeoordeling: Fabrikanten moeten een grondige risicobeoordeling uitvoeren voor hun machines. Dit omvat het identificeren van mogelijke gevaren en het nemen van maatregelen om deze risico’s te minimaliseren.

Technische documentatie: Fabrikanten moeten technische documentatie opstellen en bewaren die aantoont dat hun machines aan de vereisten van de verordening voldoen. Deze documentatie moet gedurende een bepaalde periode beschikbaar zijn voor bevoegde autoriteiten.

CE-markering: Machines die aan de eisen van de Machineverordening voldoen, moeten voorzien zijn van de CE-markering. Dit geeft aan dat de machine in overeenstemming is met de geldende regelgeving.

Verklaring van overeenstemming: Fabrikanten moeten een schriftelijke verklaring van overeenstemming opstellen waarin zij bevestigen dat hun machine aan de eisen van de verordening voldoet.

Technische dossiers: Fabrikanten moeten technische dossiers bijhouden die details bevatten over het ontwerp, de fabricage en de prestaties van de machine. Deze dossiers moeten beschikbaar zijn voor bevoegde autoriteiten.

Markttoezicht: De nationale autoriteiten in EU-lidstaten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de markt en het handhaven van de regels van de Machineverordening.

 

  1. Belang van de Machineverordening

De Machineverordening speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid van consumenten en werknemers in de EU. Het zorgt ervoor dat machines die op de markt worden gebracht voldoen aan hoge veiligheidsnormen en dat potentiële risico’s worden geminimaliseerd. Bovendien bevordert de verordening de innovatie en concurrentie op de Europese markt door een consistent kader voor de conformiteit van machines te bieden.

Conclusie

De Machineverordening is een belangrijke regelgeving in de Europese Unie die de veiligheid van machines en apparaten waarborgt. Fabrikanten moeten voldoen aan strikte eisen om ervoor te zorgen dat hun producten veilig zijn voor consumenten en werknemers. Door de juiste naleving van deze verordening kunnen we de risico’s verminderen en de kwaliteit van machines op de Europese markt verbeteren.

Frans van der Pol

Safely Consultant – Machineveiligheid expert

Frans van der Pol

Anderen lezen ook

Tags:
In de wereld van veiligheidskunde horen we vaak de kreet: “Veiligheid gebeurt daar buiten.” Een bekende uitspraak die de realiteit weerspiegelt, maar hoe breng je die cruciale veiligheidsinformatie naar binnen,…

Vragen en/of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Of bent u op zoek naar een specifieke maatwerk opdracht, neem dan vrijblijvend contact met ons op.