Opstellen ontruimingsplan

Ontruimingsplan NEN 8112

Veiligheid op de werkvloer is een belangrijk aspect van je bedrijfsvoering en een ontruimingsplan volgens de NEN 8112 is hier een essentieel onderdeel van. Het ontruimingsplan dient als de leidraad voor veiligheid op alle vlakken. En niet zomaar veiligheid, maar veiligheid in geval van nood. Wanneer je pand met spoed ontruimt moet worden, moet iedereen exact weten welke stappen ze moeten volgen. Zo kan iedereen tijdig veilig uit het pand komen. Wij vertellen je hier wat de NEN 8112 inhoud, hoe je een ontruimingsplan opstelt en waaraan je plan moet voldoen.

Wat is een ontruimingsplan?

Calamiteiten: niemand zit erop te wachten en toch moeten we er goed op voorbereid zijn. Een ontruimingsplan volgens NEN 8112 is het perfecte middel om hierop in te spelen. Het ontruimingsplan is een plan gevuld met informatie over het efficiënt en veilig handelen tijdens een noodsituatie. Dit plan richt zich specifiek op het in veiligheid brengen van mensen en eventueel dieren tijdens die situatie. Deze wordt volgens NEN 8112 opgesteld en bevat cruciale punten die we hier verderop uitgebreid toelichten.

Wat staat er in een ontruimingsplan?

Elk bedrijf moet een ontruimingsplan opstellen in het kader van het Arbobesluit en de Arbeidsomstandighedenwet, daarnaast draagt elke werkgever hier zorgplicht voor. Het plan beschrijft exact welke maatregelen er genomen moeten worden om gebouwen en bedrijfsterreinen succesvol, efficiënt en veilig te ontruimen. Je doet dit volgens de NEN 8112 checklist.

Dit moet worden opgenomen in je ontruimingsplan:

 • Omschrijving van het doel van het ontruimingsplan volgens NEN 8112
 • Omschrijving van verantwoordelijkheden van BHV’ers, personeel en andere personen
 • Gedetailleerde plattegrond van het gebouw en bedrijfsterrein met daarop de nooduitgangen, verzamelpunten en nooduitrusting
 • Duidelijke instructies voor het personeel en gasten wat te doen bij een noodmelding
 • Procedures voor het melden van een calamiteit
 • Communicatierichtlijnen met een beschrijving van het communicatiesysteem dat gebruikt wordt om een noodsituatie te melden en informatie te verspreiden
 • Lijst met contactgegevens van belangrijke personen en instanties
 • Duidelijke evacuatieprocedures voor diverse calamiteiten
 • Duidelijke evacuatieprocedures voor mensen met mobiliteitsbeperkingen
 • Een duidelijk plan voor evacuatieoefeningen om mensen kennis te laten maken met procedures
 • Een lijst met beschikbare nooduitrusting en -voorzieningen. Denk aan EHBO-kits, noodverlichting en brandblussers
 • Duidelijke informatie en procedures over hoe samen te werken met hulpdiensten tijdens een calamiteit
 • Duidelijke procedure voor het evaluatieproces om het ontruimingsplan up-to-date te houden

Wat betekent de NEN 8112:2017 en moet ik hieraan voldoen?

Elke organisatie is wettelijk verplicht om te voldoen aan de NEN 8112:2017, maar wat betekent het? De NEN 8112 omvat een samenhangend pakket aan beheersmaatregelen die gaan over organisatorische-, bouwtechnische- en installatietechnische normen. De bedoeling van de NEN 8112:2017 omvat een optimale balans tussen de diverse maatregelen voor bepaalde categorieën om zo doelmatig, efficiënt en veilig in actie te komen tijdens een calamiteit. Essentieel voor elke organisatie dus.

Is een ontruimingsplan volgens NEN 8112 verplicht?

Het ontruimingsplan is dus verplicht, maar hou er rekening mee dat elke organisatie een maatwerkplan nodig heeft om veilig een geslaagde evacuatie uit te kunnen voeren die naadloos aansluit op je bedrijf en de mensen die er werken. Het ontruimingsplan volgens de NEN 8112 norm is de verplichte basis waar je als organisatie zelf verder op kunt bouwen om optimaal efficiënt te werk te gaan.

RI&E & het ontruimingsplan

Naast het essentiële plan om een ontruiming vlekkeloos te laten verlopen, moet elke organisatie ook een RI&E opstellen. En deze twee plannen gaan hand in hand. Beide plannen beschrijven het streven naar een veilige werkomgeving. De RI&E fungeert als een systematische benadering om potentiële risico’s in kaart te brengen, maar het vormt ook de basis voor het ontruimingsplan NEN 8112. De vastgestelde risico’s in de RI&E worden gebruikt om effectieve- en specifieke procedures af te kaderen voor een goed georganiseerde en veilige evacuatie bij calamiteiten. Het is dus van cruciaal belang dat de bevindingen van de RI&E regelmatig worden geëvalueerd en doorgevoerd worden in het ontruimingsplan. Twee actuele documenten vormen de basis voor een optimale veiligheid binnen elke organisatie.  

Belangrijk: het verschil tussen een bedrijfsnoodplan en een ontruimingsplan

Naast een RI&E en een ontruimingsplan, is het ook zaak dat elk bedrijf beschikt over een efficiënt bedrijfsnoodplan. De plannen hebben met elkaar gemeen dat ze gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid binnen een organisatie. Het bedrijfsnoodplan is net zo essentieel, maar heeft een ander doel voor ogen. Het bedrijfsnoodplan bevat een uitgebreid scala aan crisisscenario’s omtrent medische noodgevallen, milieurampen, brand en andere noodgevallen. Ook de coördinatie van hulpdiensten en communicatieprotocollen worden hierin opgenomen. Een stukje overlap dus met het ontruimingsplan volgens NEN 8112. De plannen zijn complementair aan elkaar en moeten naadloos op elkaar aansluiten. En dat is iets waar Safely jouw organisatie perfect bij kan ondersteunen!

Hulp nodig bij je ontruimingsplan volgens NEN 8112? Safely helpt!

Het opstellen van een ontruimingsplan volgens de NEN 8112 checklist moet zeer nauwkeurig en efficiënt gebeuren. Dit is dan ook werk voor een professional. Safely helpt jouw organisatie op weg naar een veilige, gezonde en gestroomlijnde evacuatie bij noodgevallen. Wij zien toe op een nauwkeurige samenwerking. Neem direct contact op

Waarom deze dienst?

Wij helpen u en uw organisatie graag verder op het gebied van organisatorische en HSE-aspecten gerelateerd aan veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu. Neem hiervoor contact met ons op.

Zet nu de eerste stap naar een veiligere toekomst – Vraag de brochure aan en ontdek hoe wij jou naar een hoger niveau tillen!

Waarom Safely?

Maatwerkoplossing

Deskundigheid

Resultaatgerichte aanpak

Vragen en advies

We staan klaar om je te helpen.

Direct aanvragen

Wat cursisten en klanten zeggen