HBS Systems

HBS, hét veiligheidscultuur verbeterprogramma

Uw bedrijf heeft een volwassen HSE-managementsysteem. Alle machines worden bewaakt, blootstelling aan chemicaliën, gevaarlijke stoffen en straling worden beoordeeld en beheerst.

Desondanks vinden er met regelmaat (veiligheids-)incidenten plaats. Uit onderzoek blijkt dat menselijk gedrag een van de belangrijke oorzaken is. De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) heeft aangetoond dat ‘motivatie, betrokkenheid en alertheid’, oftewel menselijk gedrag, met 38% de grootste oorzaak is van arbeidsongevallen in Nederland [‘Staat van ernstige arbeidsongevallen 2017 – I-SZW’].

Wij kunnen u helpen om onder andere de HSE-doelen van uw bedrijf te bereiken. Met ons op gedrag gebaseerde veiligheidsprogramma zal u naast uw gezondheids- en veiligheidsdoelen ook verbeteringen zien inzake efficiency, betrouwbaarheid en kosten. Daarnaast zal uw cultuur veranderen richting een pro-actieve cultuur. Bij een volledige HBS programma implementatie zal uw organisatie binnen afzienbare tijd voor het grootste deel1 trede 5 van de veiligheidscultuurladder (SCL) kunnen halen.

1) Enkele vereisten van SCL trede 5 zijn beleidsmatig van aard, zoals het delen van leringen met branche genoten. Dit kan uiteraard ook met het HBS programma.

Uw voordeel

Het op gedrag gebaseerde veiligheidsprogramma helpt u de pro-activiteit binnen uw bedrijf te verbeteren op een systematische manier. Door deze systematische aanpak bevordert HBS de veiligheidscultuur en het werkklimaat binnen een organisatie waardoor een vermindering in het aantal incidenten optreedt. HBS is uniek omdat het tegelijkertijd het bewustzijn van medewerkers en management versterkt, waardoor een extra versnelling mogelijk is in het verbeteren van SHE-prestatie-indicatoren.

De voordelen van HBS

Verbetering van de veiligheidscultuur
Aanpak op maat voor uw bedrijf
Vermindering van de kans op incidenten
Positieve spin-off voor gedrag in het algemeen en bedrijfsresultaten (productiviteit)
Kostenbesparing
Grip hebben op incidenten
In control zijn van uw veiligheidsbeleid
Positieve sfeer
Hoger komen op de veiligheidsladder

Neem vrijblijvend contact op en ontdek nog meer voordelen.

Safely-oplossingen

Hoe werkt HBS?

Wij leveren

Wij leveren een programma dat uw SHE-prestaties zal versnellen door de gezamenlijke inspanning van het managementteam en de medewerkers. Door goed gedrag te definiëren en op de juiste manier observaties uit te voeren, helpen we u uw doelen te bereiken en het veiligheidsleiderschap van het management in uw bedrijf te vergroten.

Onze aanpak

Wij leveren een programma dat uw SHE-prestaties zal versnellen door de gezamenlijke inspanning van het managementteam en de medewerkers. Door goed gedrag te definiëren en op de juiste manier observaties uit te voeren, helpen we u uw doelen te bereiken en het veiligheidsleiderschap van het management in uw bedrijf te vergroten.

De implementatie van het Human Behavioural Safety programma bestaat uit 5 stappen:

De eerste twee stappen bestaan ​​uit het leren kennen van het bedrijf of de locatie. Tijdens deze twee stappen wordt de volwassenheid van uw SHE-management beoordeeld en krijgen we meer inzicht in de medewerkers- en veiligheidstevredenheid van uw bedrijf. Op basis van de uitkomst zullen we beslissen of de site klaar is om een ​​op gedrag gebaseerd programma in te zetten.

De derde stap is een managementworkshop waarin het managementteam een ​​missie/visie zal genereren. Dit is de eerste stap naar het vergroten van het managementbewustzijn.

De vierde stap is het trainen van de veiligheidsleiders om een ​​veiligheidsgesprek te voeren. De groep veiligheidsleiders bestaat uit het hele managementteam, inclusief teamleiders en een geselecteerde groep medewerkers. De veiligheidsleiders leren hoe ze een veiligheidsgesprek voeren met de geobserveerde medewerkers. De observaties vinden plaats in tweetallen, peer-to-peer dus werknemers onderling op elkaar;

De laatste stap is coaching waarbij de veiligheidsleiders geholpen worden om de juiste vragen te stellen en hun observatievaardigheden te verbeteren.

Uniek

Ons op gedrag gebaseerde veiligheidsprogramma, Human Behavioural Safety Systems (HBS Systems), is bewezen succesvol (bijv. TRIR van 2.15 naar 0.35). Uniek aan het HBS-programma is dat het gebruik maakt van de laatste Behaviour Based Safety (BBS) en Human Performance inzichten en deze combineert met wetenschappelijke inzichten over de hersenen en menselijk gedrag, genaamd NeuroSafety. Ons HBS-programma zorgt voor betrokkenheid van en wordt gedragen door alle lagen, van werkvloer tot directie. Zo utiliseert het HBS programma onder andere de kennis en kunde van de werkvloer om te verbeteren inzake veiligheid, maar ook andere verbetermogelijkheden als betrouwbaarheid van uw apparatuur, kosten en efficiency van de bedrijfsprocessen.

Safely HBS Systems is uw partner bij het opzetten van uw bedrijfsspecifieke, op gedrag gebaseerde veiligheidsprogramma. Onze ervaren HBS consultants helpen u met de implementatie van het systeem en ondersteunen uw organisatie waar nodig. Of dit nu de implementatie zelf is, cultuurmetingen of trainingen zoals leiderschap(-trajecten), communicatie of beïnvloeden van gedrag en cultuur.

HBS: hét unieke veiligheidscultuur verbeterprogramma dankzij Behaviour Based Safety i.c.m. NeuroSafety

Uw bedrijf heeft een volwassen HSE-managementsysteem. De meeste (werk-)processen zijn in kaart gebracht en worden beheerst. Blootstelling aan chemicaliën, gevaarlijke stoffen en straling worden beoordeeld en beheerst.

Desondanks vinden er met regelmaat (veiligheids-)incidenten plaats, soms na een periode van goede veiligheidsresultaten. De veiligheidsresultaten van uw bedrijf lopen “tegen een plafond” aan. Nieuwe initiatieven lijken te helpen, maar blijken uiteindelijk niet afdoende. Uit onderzoek blijkt dat menselijk gedrag een van de belangrijke oorzaken is. De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) heeft aangetoond dat ‘motivatie, betrokkenheid en alertheid’, oftewel menselijk gedrag, met 38% de grootste oorzaak is van arbeidsongevallen in Nederland [‘Staat van ernstige arbeidsongevallen 2017 – I-SZW’].

Uw voordeel met Safely 

Wij kunnen u helpen om onder andere de HSE-doelen van uw bedrijf te bereiken. Het Safely Human Behavioural Safety (HBS) systeem o.a. gebaseerd op Behaviour Based Safety kan de veiligheidsambities van uw bedrijf waarmaken, of uw bedrijf nu voor het eerst echt met veiligheid aan de slag gaat of dat uw bedrijf bijvoorbeeld veiligheidscultuurladder 5 (SCL5)1 of op de Bradley curve niveau 4 wilt behalen. U zal naast uw gezondheids- en veiligheidsdoelen ook verbeteringen zien inzake efficiency, betrouwbaarheid en kosten. Daarnaast zal uw cultuur veranderen richting een pro-actieve cultuur.

1) Enkele vereisten van SCL trede 5 zijn beleidsmatig van aard, zoals het delen van leringen met branche genoten. Dit kan uiteraard ook met het HBS programma.

De combinatie van Behaviour Based Safety met NeuroSafety is wat ons HBS veiligheids-programma zo uniek maakt

Ons veiligheidsprogramma HBS is bewezen succesvol. Uniek aan het HBS-programma is dat het gebruik maakt van de laatste Behaviour Based Safety (BBS), psychologische en Human Performance inzichten en deze combineert met wetenschappelijke inzichten over de hersenen en menselijk gedrag, genaamd NeuroSafety. Ons HBS-programma zorgt voor betrokkenheid van en wordt gedragen door alle lagen, van werkvloer tot directie. Zo utiliseert het HBS programma onder andere de kennis en kunde van de werkvloer om te verbeteren inzake veiligheid, maar ook andere verbetermogelijkheden als betrouwbaarheid van uw apparatuur, kosten en efficiency van de bedrijfsprocessen. Het systeem richt zich dus op alle vormen van verliezen, van persoonlijke veiligheid tot bedrijfsprocessen.

Safely HBS versterkt en maakt veilige besluitvorming mogelijk op alle niveaus binnen uw organisatie dankzij het bewezen effectieve HBS systeem & nieuwe kennis en technieken te koppelen aan de huidige veiligheidsprotocollen en -procedures. Het is een samenhangend systeem waarin:

  • Iedere laag van werknemers en leidinggevende betrokken zijn.
  • Die bestaat uit tools voor focus, risicoherkenning en -tolerantie, best practices, (bijna) ongevallen, eenvoudig te gebruiken analyses van de hoofdoorzaken, peer safety observations en managementbeheer.
  • Gefocust wordt op best practices en verbetermogelijkheden met toegevoegde waarde, ontworpen om echt van te leren en mensen in staat te stellen ‘veilig te falen’.

Safely HBS Systems is uw partner bij het opzetten van uw bedrijfsspecifieke, op gedrag gebaseerde veiligheidsprogramma. Onze ervaren HBS consultants helpen u met de implementatie van het systeem en ondersteunen uw organisatie waar nodig. Denk hierbij aan trainingen op het gebied van Train de Trainer, HBS implementatie, leiderschap, communicatie. Maar ook assessments en cultuurmetingen (start, tussentijds).

Het HBS veiligheidsprogramma helpt u de prestatie-indicatoren van uw bedrijf te verbeteren

Het op gedrag gebaseerde veiligheidsprogramma helpt u de pro-activiteit binnen uw bedrijf te verbeteren op een systematische manier. Door deze systematische aanpak bevordert HBS de veiligheidscultuur en het werkklimaat binnen een organisatie waardoor een vermindering in het aantal incidenten optreedt. HBS is uniek omdat het tegelijkertijd het bewustzijn van medewerkers en management versterkt (denk aan Behaviour Based Safety en NeuroSafety), waardoor een extra versnelling mogelijk is in het verbeteren van SHE-prestatie-indicatoren.

  • De “veiligheidscapaciteit” van uw personeel zal exponentieel verbeteren.
  • Meer eigenaarschap en draagvlak voor veiligheid
  • Verlaging en voorkomen van de meeste type verliezen (bijv. persoonlijke veiligheid, betrouwbaarheid operaties, efficiëntie, kennis verlies, productiviteit)
  • Een coherent systeem met een gerichte aanpak, inspanningen leveren toegevoegde waarde.
  • Verbetering van de veiligheidscultuur, mensen worden intrinsiek gemotiveerd inzake veiligheid.
  • In control zijn van uw veiligheidsbeleid, inspanningen en leringen.

Ontdek ons op gedrag gebaseerde HBS veiligheidsprogramma

Wij leveren een programma dat, volgens de HBS concepten en “tools”, op maat is voor uw bedrijfsprocessen, systemen en uitdagingen. Het HBS programma is flexibel in de mogelijkheden om toegepast te worden in waar uw bedrijf zich bevindt in haar “veiligheid en cultuur reis”. Het is tevens geschikt om in te passen in een lopend LEAN programma of kan als stand-alone programma worden uitgevoerd. De voordelen van onze HBS aanpak helpen uw bedrijf te excelleren.

Zo zijn er 4 opvolgende niveaus van HBS, HBS-1 t/m HBS-4.

HBS-4 is ons volledige HBS systeem en brengt uw (veiligheids-)cultuur naast niveaus vergelijkbaar met SCL5 ook een proactieve en positieve cultuur waarbij men intrinsiek gemotiveerd is om te kijken naar mogelijkheden om verliezen in de breedste zin te voorkomen. Een belangrijke stap richting “operational excellence”.

Start vandaag nog met het verbeteren van uw veiligheidscultuur

Om uw bedrijf goed te kunnen helpen zal er eerst een (kosteloos) intake gesprek plaatsvinden. Vervolgens zal er meestal een kort assessment plaatsvinden om te bepalen waar uw bedrijf staat. De resultaten van dit assessment en verbetervoorstellen worden vervolgens gepresenteerd aan u.

Hieronder ziet u een bedrijfsspecifiek voorbeeld van een HBS-4 implementatie. Voor uw bedrijf zal dit er anders uit zien naar aanleiding van uw wensen, de uitkomsten van de MoC, het afgenomen HBS product, etc.

Nieuwsgierig geworden naar het volledige HBS veiligheidsprogramma? Meldt uw bedrijf vandaag nog aan voor het kosteloze intake gesprek. Neem contact op.

Veelgestelde vragen

HBS staat voor Safely Human Behavioural Safety, een programma dat is ontworpen om de veiligheidscultuur van bedrijven te verbeteren door gebruik te maken van Behaviour Based Safety (BBS), psychologische inzichten en NeuroSafety.

Het HBS-programma onderscheidt zich doordat het de laatste wetenschappelijke inzichten combineert met praktische tools voor veiligheidsverbetering, en omdat het de betrokkenheid van alle lagen van het bedrijf bevordert.

HBS integreert Behaviour Based Safety (BBS) en NeuroSafety door gebruik te maken van tools voor focus, risicoherkenning, best practices, root cause analyses en peer safety observation.

Alle lagen van het bedrijf worden betrokken bij HBS, van werkvloer tot directie, wat zorgt voor een brede acceptatie en implementatie van veiligheidspraktijken.

HBS maakt gebruik van verschillende tools, zoals focus, risicoherkenning, best practices, root cause analyses en peer safety observation, om veiligheidsverbetering te stimuleren.

Het HBS-programma ondersteunt bij het identificeren en beheersen van risico’s door middel van tools voor risicoherkenning en root cause analyses.

HBS kan helpen bij het verminderen van veiligheidsincidenten door het creëren van een veiligere werkomgeving en het vergroten van veiligheidsbewustzijn bij medewerkers en management.

Het op gedrag gebaseerde veiligheidsprogramma van HBS bevordert proactiviteit binnen bedrijven, versterkt de veiligheidscultuur en vermindert het aantal incidenten.

HBS vergroot het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers en management door middel van trainingen, communicatie en betrokkenheid bij veiligheidspraktijken.

Door de implementatie van HBS kan uw bedrijf een exponentiële verbetering zien in veiligheidsprestaties, eigenaarschap voor veiligheid en vermindering van verliezen.

HBS draagt bij aan het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen organisaties door mensen intrinsiek te motiveren op het gebied van veiligheid.

HBS biedt trainingen op het gebied van Train de Trainer, HBS-implementatie, leiderschap en communicatie, evenals ondersteuning bij assessments en cultuurmetingen.

HBS kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en uitdagingen van uw bedrijf, met flexibiliteit in implementatie en integratie met bestaande programma’s zoals LEAN.

Er zijn vier opvolgende niveaus van HBS, van HBS-1 tot HBS-4, waarbij HBS-4 een volledig systeem biedt voor het bereiken van een proactieve en positieve veiligheidscultuur.

HBS kan worden geïntegreerd in bestaande LEAN-programma’s of als een stand-alone programma worden uitgevoerd, afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf.

De aanpak van HBS omvat een kosteloos intakegesprek, gevolgd door een assessment en vervolgens de presentatie van verbetervoorstellen aan de klant.

Het intakegesprek en assessment zijn kosteloos, en de resultaten worden gepresenteerd met aanbevelingen voor verdere stappen.

De resultaten van het assessment worden gepresenteerd met verbetervoorstellen, waarna de klant kan beslissen over verdere implementatie.

Voorbeelden van succesvolle HBS-implementaties kunnen bedrijfsspecifiek zijn en verschillen op basis van de behoeften en uitdagingen van elk bedrijf.

Voor meer informatie of ondersteuning kunt u contact opnemen met Safely HBS Systems B.V.  voor advies en begeleiding bij het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen uw organisatie.

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.