Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan

Niemand hoopt ooit een bedrijfsnoodplan te moeten uitvoeren, maar toch moet elke organisatie in het bezit zijn van dit document. De veiligheid bewaken dát is het doel. Maar hoe stel je een bedrijfsnoodplan op en welke onderwerpen moeten erin opgenomen staan? Wij vertellen je wat een bedrijfsnoodplan is en hoe je deze moet opstellen.

Wat is een bedrijfsnoodplan?

Een bedrijfsnoodplan is een document waarin een uitgebreid scala aan informatie en procedures omtrent crisisscenario’s. Je kan het bedrijfsnoodplan eigenlijk zien als het voorstadium van het ontruimingsplan. In het bedrijfsnoodplan staan allerlei scenario’s beschreven die betrekking hebben op noodgevallen. Denk aan een brand die uitbreekt, een overval, een milieuramp of een ander noodgeval. In een bedrijfsnoodplan worden diverse communicatieprotocollen opgenomen die onder meer beschrijven hoe de communicatie met hulpdiensten verloopt en hoe het personeel en BHV’ers moeten reageren.

Waaruit bestaat een bedrijfsnoodplan?

De zaken die opgenomen staan in een bedrijfsnoodplan omvatten de maatregelen en voorzieningen die je als organisatie voorbereid ten behoeve van een noodsituatie. Ga je een bedrijfsnoodplan opstellen, dan creëer je een leidraad die in grote lijnen aangeeft waar je bij verschillende type scenario’s rekening mee moet houden. Zo zal je een bedrijfsplan maken die jouw organisatie goed voorbereid op verschillende crisissituaties.

Een bedrijfsnoodplan opstellen includeert de volgende punten:

 • Het veiligheidsplan
 • Het ontruimingsplan
 • Het beveiligingsplan
 • De RI&E
 • Het BHV plan

RI&E en het bedrijfsnoodplan opstellen

Om het bedrijfsnoodplan op te stellen is voorwerk nodig. Dit haal je uit je RI&E welke verplicht is voor elke organisatie. In de RI&E beschrijf je alles wat te maken heeft met risico-inventarisatie & evaluatie. Dit houdt in dat er ingezoomd wordt op potentiële risico’s op de werkplek, die vervolgens gebruikt kunnen worden voor het bedrijfsnoodplan. De twee documenten vullen elkaar dus naadloos aan en vormen een structurele benadering om de veiligheid op de werkplek te waarborgen. De RI&E en het bedrijfsnoodplan kan je zien als een document voor zowel de preventieve- als curatieve maatregelen.

Hoe moet je een bedrijfsnoodplan opstellen?

Een bedrijfsnoodplan opstellen is een belangrijk onderdeel van je veiligheidswaarborging. Er zijn allerlei belangrijke zaken die je hierin op moet nemen. Dit vereist een systematische aanpak waarbij het essentieel is om te starten met een risicoanalyse. Daarna moeten er heldere procedures gevormd worden die vooral gaan over evacuatie, coördinatie, communicatie en evaluatie. De inhoud van een bedrijfsnoodplan ziet er als volgt uit:

 • Informatie over de communicatie met- en ontvangst van de hulpverlening
 • Een schema met hierin informatie over de communicatiestructuur
 • Afstemming met gemeentelijke rampenplannen en bestrijdingsplannen
 • Verantwoordelijkheden per personeelslid en BHV’er
 • Verzamellocatie voor personeel
 • Controlepunten voor achtergebleven personeelsleden
 • Notering van nooduitgangen en vluchtroutes
 • Beschrijving van verantwoordelijkheden van de belangrijkste functionarissen
 • Beschrijving van wie met wie communiceert (leidinggevende met ambulance, politie, brandweer)
 • Overzicht van mogelijke ongevallen en risico’s
 • Beschrijving van hoe hulpverlening ondersteunt wordt door personeel en leidinggevenden
 • Beschrijving van de te verspreiden alarmering richting het personeel en gasten of klanten (intern en extern)
 • Beschrijving van de verwachtingen van het personeel om een calamiteit te bestrijden

Wat is het verschil tussen een bedrijfsnoodplan en een ontruimingsplan?

Iedere organisatie moet aan de slag met een RI&E en een ontruimingsplan, daar deze verplicht worden gesteld. Een bedrijfsnoodplan is niet verplicht, maar wel een efficiënt onderdeel om de ontruiming effectief te laten verlopen. Eigenlijk sluiten deze drie plannen naadloos op elkaar aan en zie je hiermee toe op een veilige- en gestroomlijnde evacuatie tijdens noodgevallen en calamiteiten.

Waar er bij een ontruimingsplan ingezoomd wordt op het effectief en veilig uitvoeren van een evacuatie bij calamiteiten, dient het bedrijfsnoodplan juist als voorbereidend document. Hierin staat de wie, wat, waar benoemd, terwijl in het ontruimingsplan meer de wie, hoe, wanneer wordt vastgelegd. De plannen zijn dus complementair aan elkaar en zorgen ervoor dat jouw organisatie er optimaal op voorbereid is efficiënt te handelen bij calamiteiten. Dit is iets waar Safely jouw organisatie perfect bij kan ondersteunen.

Is het bedrijfsnoodplan verplicht?

Voor de meeste bedrijven wordt het opstellen van een bedrijfsnoodplan niet verplicht door de overheid. Toch is het zaak om er wel één te hebben. Waarom? Het bedrijfsnoodplan is een samenhangend onderdeel waar de RI&E en het ontruimingsplan samenkomen. Voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken en daardoor te maken hebben met grote veiligheidsrisico’s is een bedrijfsnoodplan opstellen wel verplicht. Toch raden wij ook de bedrijven aan, waarvoor het niet verplicht is, om toch een bedrijfsnoodplan op te stellen en veiligheid binnen het bedrijf efficiënt te waarborgen.

Bedrijfsnoodplan opstellen? Dat doe je samen met Safely!

Een bedrijfsnoodplan opstellen doe je samen met een professional met kennis en expertise in veiligheid. Safely kan deze onmisbare schakel voor jou zijn! Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met ons.

Een bedrijfsnoodplan, ook wel bekend als een bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan), is een essentieel document om de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen in geval van noodsituaties. Het BHV-plan en het bedrijfsnoodplan zijn nauw verwant, maar ze hebben enkele belangrijke verschillen.

Het bedrijfsnoodplan is als het ware de grote broer van het BHV-plan. Het omvat een uitgebreide beschrijving van alle maatregelen die binnen een organisatie worden genomen om de veiligheid te waarborgen in geval van brand, ongevallen, of andere noodsituaties. Hierin moeten zaken als evacuatieprocedures, alarmeringssystemen, communicatiemiddelen, en de rol van hulpdiensten worden opgenomen. In dit plan komen diverse aspecten samen, waaronder bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen.

Bouwkundige maatregelen betreffen de fysieke aspecten van de werkplek, zoals vluchtroutes, nooduitgangen, brandwerende materialen en andere structurele elementen die de veiligheid bevorderen.

Installatietechnische maatregelen omvatten systemen zoals brandmelders, sprinklers, en noodverlichting. Deze spelen een essentiële rol bij vroegtijdige detectie en bestrijding van noodsituaties.

Organisatorische maatregelen definiëren de procedures en verantwoordelijkheden binnen de bedrijfsnoodorganisatie. Dit omvat de benoeming van bedrijfshulpverleners (BHV’ers), communicatieprotocollen, evacuatieplannen en de samenwerking met hulpdiensten.

Het verschil tussen een bedrijfsnoodplan en een BHV-plan is dat het bedrijfsnoodplan een allesomvattende strategie is, waarin alle eerder genoemde elementen samenkomen en doorgaat tot de normale situatie terug is. Het BHV-plan daarentegen richt zich specifiek op de taken en verantwoordelijkheden van bedrijfshulpverleners. Beide plannen zijn van vitaal belang om een veilige werkomgeving te waarborgen en moeten regelmatig worden herzien en getraind om de doeltreffendheid te waarborgen. Voor bedrijven met een simpele, minder risicovolle werkzaamheden is een BHV-plan voldoende. Voor bedrijven met complexere en risicovolle werkzaamheden is het beter om een bedrijfsnoodplan op te stellen. Zeker wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen.

Vanuit de markt zien wij bij Safely dat veelal verzekeringsmaatschappijen eisen dat organisaties een bedrijfsnoodplan hebben om in aanmerking te komen voor een verzekering. Wanneer Safely een bedrijfsnoodplan opstelt voor een opdrachtgever zorgen wij ervoor dat alles voldoet aan de NEN-8112 Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening.

Kortom, het bedrijfsnoodplan biedt een volledig overzicht van hoe de organisatie in noodsituaties handelt en hoe men weer naar de normale situatie komt.

Wilt u meer weten over het bedrijfsnoodplan? Neem dan contact met ons op.

Waarom deze dienst?

Wij helpen u en uw organisatie graag verder op het gebied van organisatorische en HSE-aspecten gerelateerd aan veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu. Neem hiervoor contact met ons op.

Zet nu de eerste stap naar een veiligere toekomst – Vraag de brochure aan en ontdek hoe wij jou naar een hoger niveau tillen!

Waarom Safely?

Maatwerkoplossing

Deskundigheid

Resultaatgerichte aanpak

Vragen en advies

We staan klaar om je te helpen.

Direct aanvragen

Wat cursisten en klanten zeggen

Veelgestelde vragen

De kosten voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan is zeer afhankelijk van het totale werk dat hieromheen moet worden uitgevoerd. Het bedrijfsnoodplan bestaat namelijk uit vele delen die elk tijd kosten om op te stellen. Wilt u een prijsopgave? Neem dan contact met ons op.

Een bedrijfsnoodplan zorgt voor een duidelijke strategie en aanpak tijdens noodsituaties. Doordat er duidelijkheid bestaat over wie wat moet doen in een tijd van crisis bent u sneller instaat om de situatie weer te controleren en terug te komen naar een normale situatie.

In feite mag iedereen een bedrijfsnoodplan opstellen. Echter moet u er wel voor zorgen dat het bedrijfsnoodplan instemming heeft van de personeelsvertegenwoordiging. Eigen werknemers, bedrijfshulpverleners, preventiemedewerkers, arbodeskundigen en externe hulpverleningsinstanties moeten allemaal op de hoogte zijn van het bedrijfsnoodnoodplan.

Wanneer Safely een bedrijfsnoodplan opstelt voor een opdrachtgever hanteren wij de eisen van de NEN-8112.

We beginnen met het inventariseren van de al aanwezige onderdelen. Hierna zullen de missende onderdelen worden uitgewerkt. Zodra alle onderdelen zijn uitgewerkt worden deze verzameld in het bedrijfsnoodplan en zal dit besproken worden met alle belanghebbende. Hierna worden mogelijke aanpassingen gedaan en bij een akkoord zal het plan gefinaliseerd worden.

De personeelsvertegenwoordiging, eigen werknemers, bedrijfshulpverleners, preventiemedewerkers, arbodeskundigen en externe hulpverleningsinstanties moeten allemaal op de hoogte zijn van het bedrijfsnoodnoodplan.

BRZO-bedrijven zijn wettelijk verplicht om een bedrijfsnoodplan te hebben. Voor andere bedrijven is het een manier om aan de wettelijk eisen te voldoen voor het hebben van een BHV-plan. De gevolgen zijn hiervoor hetzelfde als alle andere overtredingen van de Arbowet.

Naast de wettelijke verplichtingen zien wij bij Safely vanuit de markt dat veelal verzekeringsmaatschappijen eisen dat organisaties een bedrijfsnoodplan hebben om in aanmerking te komen voor een verzekering. Het niet hebben van een bedrijfsnoodplan kan op dat vlak dus voor problemen zorgen.

Een bedrijfsnoodplan hoeft niet getoetst te worden. Wel moet het afgestemd worden met de betrokken instanties van de gemeente, zoals brandweer, ambulance, politie en geneeskundige diensten.

Er bestaat geen voorop vastgestelde geldigheidsduur van een bedrijfsnoodplan. Echter moet het wel actueel en aansluitend zijn. Wij adviseren daarom om ten minste elke drie jaar het plan te evalueren en bij te stellen of wanneer er substantiële veranderingen in de organisatie zijn.

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.