Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

RI&E met Safely: uw stappenplan naar veiligheid en gezondheid op het werk

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is voor iedere organisatie een belangrijk onderdeel; zo bepaalt de Arbowet. In een RI&E worden de risico’s beschreven die betrekking hebben op de persoonlijke veiligheid en gezondheid van werknemers op de werkplek. Tevens wordt in het bijbehorende ‘Plan van Aanpak’ beschreven wat het bedrijf gaat doen om de risico’s op het gebied van veilig- en gezond werken tegen te gaan (of te beperken) en wanneer deze maatregelen uitgevoerd moeten worden.

RI&E: Risico-Inventarisatie en -Evaluatie met Safely

Het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is niet alleen een wettelijke verplichting; het is ook een kans om de veiligheid en gezondheid binnen uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. Met de expertise en het vertrouwen van Safely aan uw zijde, verzekert u zich van een RI&E die niet alleen aan alle normen voldoet, maar ook daadwerkelijk bijdraagt aan een veiliger werkomgeving.

 Actueel houden van uw RI&E met Safely

De arbeidsomstandigheden staan nooit stil, en dus ook uw RI&E niet. Safely helpt bij het continu up-to-date houden van uw risico-inventarisatie en -evaluatie. Met regelmatige beoordelingen en aanpassingen zorgen we ervoor dat uw RI&E meegroeit met nieuwe ontwikkelingen, zoals de introductie van nieuwe machines of veranderende werkprocessen.

Een RI&E opstellen met Safely

Bij Safely begrijpen we dat het creëren van een veilige werkplek begint met een gedegen Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Met Safely’s ervaring en betrouwbaarheid, doorlopen we samen een gestructureerd stappenplan om niet alleen aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook om uw bedrijf te voorzien van een solide basis voor een veilige toekomst.

Ons stappenplan omvat 4 fases:

Fase 1 – Informatie Verzamelen

 • Diepgaand onderzoek van relevante Arbo-catalogi en wet- en regelgeving.
 • Analyse van interne Arbodocumenten, zoals ongevalsrapporten en verzuimstatistieken.
 • Opstellen van een plan voor enquêtes en bedrijfsbezoeken, volledig afgestemd op uw organisatie.

Fase 2 – Bedrijfsbezoek

 • Persoonlijke interviews met preventiemedewerkers en directie om een compleet beeld te krijgen.
 • Gesprekken met uw team over Arbo-gerelateerde onderwerpen, met bijzondere aandacht voor Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA).
 • Uitvoerige controle van de werkomstandigheden, met gebruik van Safely’s branche-specifieke RI&E-instrumenten.

Fase 3 – Rapportage

 • Opstellen van een heldere RI&E-rapportage, inclusief een concept Plan van Aanpak die past bij uw bedrijfsdoelstellingen.

Fase 4 – Afronding van het RI&E-onderzoek 

 • Bespreking van de verzamelde gegevens en, indien nodig, het regelen van de officiële toetsing van de RI&E.
 • Een evaluatie van de dienstverlening, omdat uw feedback ons helpt om continu te verbeteren.

Safely’s benadering van het RI&E Plan van Aanpak

In de volgende stap van het proces zetten we bij Safely ons expertise in om niet alleen te reageren op risico’s, maar om deze actief te beheren. Ons RI&E Plan van Aanpak is ontworpen om uw bedrijf strategisch te positioneren voor toekomstige groei en ontwikkeling op het gebied van veiligheid en gezondheid. Onze aanpak is erop gericht om niet alleen te voldoen aan de regelgeving, maar om uw bedrijf als geheel veiliger te maken. Dit doen we door:

 1. Prioritering van urgente risico’s en systematische aanpak van minder kritieke punten.
 2. Inzet van ons deskundig team om een veiligheidscultuur te creëren die werkt voor iedereen.
 3. Implementatie van maatregelen die verder gaan dan de standaardeisen, om zo echte vooruitgang te boeken op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Samen met Safely blijft uw RI&E altijd up-to-date

Een actuele RI&E is essentieel voor voortdurende veiligheid en compliance. Safely biedt voortdurende ondersteuning om uw RI&E actueel te houden door:

 • Regelmatige updates en aanpassingen in lijn met nieuwe ontwikkelingen binnen uw organisatie.
 • Safely’s cyclische aanpak van risicobeheer waarbij we samen met u de veiligheidscultuur blijven ontwikkelen en verbeteren.

Bent u klaar om te starten met een veiligere werkplek?

Safely is uw partner in het realiseren van een veilige en gezonde werkomgeving. Neem vandaag nog contact op met Safely voor een op maat gemaakte RI&E die niet alleen voldoet aan de wetgeving, maar ook de veiligheid en gezondheid binnen uw organisatie naar een hoger niveau tilt. Samen zorgen we voor een werkomgeving waar iedereen aan het einde van de dag veilig naar huis kan.

De RI&E betekenis

Wat is een RI&E? Eigenlijk wordt er in de RI&E nadrukkelijk de wie-, wat-, waar-, hoe- en waarom beschreven als het aankomt op veiligheid en gezondheid binnen een organisatie. De betekenis voor risico-inventarisatie en -evaluatie houdt verband met het doel om risico’s te verkleinen en gezondheidsklachten te voorkomen en te zorgen dat iedereen veilig zijn of haar werk kan doen. Het is dus zowel van belang voor de werknemers als voor werkgever. Iedereen plukt er immers de vruchten van als er meer werkgeluk, meer werkplezier en meer productiviteit ontstaat dankzij een veilige en gezonde werkomgeving.

Is de RI&E verplicht?

Een RI&E opstellen is binnen elke organisatie met werknemers verplicht. Een werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers. Daarbij is hij verplicht om met een risico-inventarisatie en evaluatie aan te tonen hoe de arbeidsomstandigheden zijn, welke risico’s hij ervaart en hoe hierop geanticipeerd kan worden. Dit moet vastgelegd worden in een RI&E ‘plan van aanpak’.

RI&E Plan van Aanpak

In het plan van aanpak staat minimaal beschreven:

 • Welke verbeteringen de werkgever gaat doorvoeren
 • Welke van deze verbeteringen het belangrijkst zijn
 • Wanneer deze verbeteringen afgerond moeten zijn
 • Wie verantwoordelijk wordt gehouden voor deze uitvoering
 • De RI&E en het plan van aanpak moeten daarna getoetst worden door een gecertificeerde deskundige of door een gecertificeerde arbodienst.

Er is één uitzondering op de regel voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers. Zij hoeven de RI&E niet verplicht te laten beoordelen door een arbo-deskundige. Wel is als voorwaarde gesteld dat er gebruik gemaakt moet worden van een erkend RI&E instrument die betrekking heeft op de branche. Safely kan hierbij ondersteunen.

RI&E maken met draagvlak

Als er geen draagvlak is voor het opstellen van een RI&E op de werkvloer dan wordt de RI&E een stuk papier dat in de kast verdwijnt en waar niemand ooit meer naar omkijkt. Eén van de manieren waarop Safely draagvlak creëert is door werknemers te betrekken bij het proces en te luisteren naar opmerkingen die circuleren op de werkvloer. Door medewerker te betrekken bij het proces, leren medewerkers bewuster te kijken naar de eigen arbeidsomstandigheden.

Daarnaast moet de persoon die het RI&E opstelt gemotiveerd zijn om het werkproces veiliger te maken en voldoende kennis hebben van de gang van zaken binnen het bedrijf. Een preventiemedewerker met verantwoordelijkheidsgevoel, inzicht in werkplezier en in veiligheid kan hier uitkomst bij bieden. Na het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak dienen deze ook uitgevoerd en nageleefd te worden. Hier ligt een belangrijke taak voor de preventiemedewerker en/of de baas.

Safely kan vanzelfsprekend ondersteunen bieden bij het opstellen van een passende RI&E bij uw bedrijf. Waarbij rekening gehouden wordt met alle facetten die daarbij komen kijken. Vraag vandaag nog de brochure aan of bezoek één van onze informatieavonden.

Waarom deze dienst?

Wij helpen u en uw organisatie graag verder op het gebied van organisatorische en HSE-aspecten gerelateerd aan veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu. Neem hiervoor contact met ons op.

Zet nu de eerste stap naar een veiligere toekomst – Vraag de brochure aan en ontdek hoe wij jou naar een hoger niveau tillen!

Waarom Safely?

Maatwerkoplossing

Deskundigheid

Resultaatgerichte aanpak

Vragen en advies

We staan klaar om je te helpen.

Vraag hier direct een offerte aan

Wat cursisten en klanten zeggen

Veelgestelde vragen

Ja, ieder bedrijf met personeel die samen of alleen, tenminste 40 uur per week werken, is wettelijk verplicht een RI&E uit te voeren.

Een RI&E is een doorlopend proces. De RI&E is een “levend document” en is dus continu onderhevig aan actualisatie. Wij adviseren de RI&E tenminste één keer per jaar bij te werken, of telkens wanneer zich significante veranderingen voordoen op de werkplek.

Absoluut. Deskundige bedrijven werken vaak samen met bedrijven van elke omvang en stemmen hun diensten af op de specifieke behoeften en uitdagingen waarmee kleine ondernemingen worden geconfronteerd.

Bedrijven die de RI&E-regelgeving niet naleven, riskeren boetes. Bovendien kan een gebrek aan goed risicobeheer leiden tot arbeidsongevallen, juridische problemen en schade aan de reputatie van het bedrijf.

De kosten van een RI&E kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van uw organisatie, de omvang van uw personeelsbestand en of u ervoor kiest om deze intern uit te voeren of externe deskundigen in te huren. Hoewel er kosten aan verbonden zijn, zijn de investeringen in veiligheid en naleving op de werkplek van onschatbare waarde, waardoor u op de lange termijn vaak wordt behoed voor mogelijke boetes en juridische problemen.

Met een RI&E krijgt u uitgebreid inzicht in de risico’s op uw werkplek. Het biedt inzicht in potentiële gevaren, waardoor u effectieve risicobeheerstrategieën kunt ontwikkelen. Door risico’s te identificeren en te beperken bevordert een RI&E een veiligere werkomgeving, vermindert het aantal ongevallen, verbetert het welzijn van medewerkers en zorgt ervoor dat de wetgeving wordt nageleefd.

Een RI&E kan door interne deskundigen worden opgesteld als zij over de benodigde kwalificaties en kennis over veiligheidsvoorschriften op de werkplek beschikken. Als alternatief kiezen veel organisaties ervoor om gespecialiseerde externe adviseurs met expertise op het gebied van veiligheidsregelgeving en risicobeoordeling in te huren voor een gedegen en conforme RI&E.

Het RI&E-proces omvat het identificeren van risico’s op de werkplek, het evalueren van de impact ervan, het opstellen van een actieplan om deze risico’s aan te pakken en het implementeren van het plan. Het omvat doorgaans risicobeoordelingen, interviews met medewerkers, inspecties en samenwerking met experts. Regelmatige evaluaties en updates zijn cruciaal voor het behoud van de effectiviteit van de RI&E.

In een Plan van Aanpak staan de specifieke maatregelen die uw organisatie gaat nemen om de geïdentificeerde risico’s aan te pakken. Het bevat gedetailleerde stappen, verantwoordelijke partijen en tijdlijnen. Door het actieplan effectief uit te voeren, worden de risico’s beperkt, waardoor een veiligere werkomgeving ontstaat.

Bij het RI&E-proces zijn verschillende belanghebbenden betrokken, waaronder management, veiligheidsfunctionarissen, medewerkers en vaak ook externe veiligheidsadviseurs. Voor een gedegen en effectieve beoordeling is samenwerking en communicatie tussen deze partijen essentieel.

De keuze voor het juiste RI&E-instrument is afhankelijk van de specifieke behoeften en complexiteit van uw organisatie. Zoek naar tools die aansluiten bij uw branche, uitgebreide risicocategorieën bieden en gebruiksvriendelijke interfaces bieden. Het is essentieel dat het gereedschap voldoet aan de Nederlandse veiligheidsvoorschriften en -normen.

Het niet hebben van een RI&E kan leiden tot boetes en sancties van toezichthouders. Bovendien brengt het uw werknemers in gevaar en kan uw organisatie in geval van ongelukken te maken krijgen met juridische gevolgen en reputatieschade.

Ieder bedrijf met meer dan 25 personen in dienst, is wettelijk verplicht een RI&E-toets uit te voeren. Als u minder dan 25 personen in dienst heeft en gebruik maakt van een branche RI&E instrument, hoeft uw RI&E niet getoetst te worden.

De geldigheid van een RI&E is afhankelijk van veranderingen binnen uw organisatie. Als zich significante veranderingen voordoen, zoals nieuwe machines, processen of een uitbreiding van het personeelsbestand, moet de RI&E dienovereenkomstig worden herzien en bijgewerkt. In het algemeen is het raadzaam om de RI&E minimaal jaarlijks te herzien om de relevantie en effectiviteit ervan te behouden.

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.