HBS veiligheidsgedrag en cultuurprogramma

Algemeen

Aandacht voor veilige en gezonde werkplekken is inmiddels in vrijwel elk bedrijf vanzelfsprekend. Om die reden worden werknemers regelmatig getraind. Wellicht ook binnen uw bedrijf? Daarna wordt verwacht dat ze altijd correct en veilig zullen handelen. Maar doen ze dat ook? Met andere woorden, vertaalt de scholing in praktische handelingen zich ook daadwerkelijk in veilig(er) gedrag?

Onderzoek wijst uit dat dit niet (altijd) het geval is. Om die reden focust het Human Behavioural Safety (HBS) systeem zich naast technische en organisatorische verbeteringen vooral op leren én gedrag. Dit resulteert in een bedrijfsbrede, structurele verbetering van de prestaties en cultuur binnen organisaties, zowel op organisatorisch als op veiligheidsgebied.

Human Behavioural Safety

Mensen, ook de beste, maken onbedoeld fouten. Dat heeft niets te maken met bijvoorbeeld intelligentie, opleiding of leeftijd. Met ons Human Behavioural Safety (HBS) systeem combineren wij de huidige Behaviour Based Safety (BBS) technieken met wetenschappelijke NeuroSafety en Human & Organizational Performance inzichten. Dit HBS-systeem bestaat vervolgens uit een aantal “tools” die in combinatie met stewardship een echte en meetbare positieve verandering geeft, op zowel uw (veiligheids-) cultuur als uw (bedrijfs-) resultaten.

Veiligheidscapaciteit

Kenmerkend voor het HBS Systeem is dat de hele organisatie hierbij betrokken is en er voor zorgt dat de medewerkers intrinsiek gemotiveerd worden. Dit leidt tot een verhoogd veiligheidsbewustzijn van de medewerkers waardoor activiteiten, gedragingen, beleid en procedures verbeteren. Het HBS-systeem zorgt voor additionele veiligheidscapaciteit in uw organisatie. Dat wil zeggen dat als uw mensen fouten maken, dit meestal niet direct consequenties heeft voor de mens, de omgeving of de processen. Met andere woorden: er is ruimte om veilig te falen.

De HBS-benadering

Circa 80% van de incidenten worden veroorzaakt door menselijke fouten. Is deze “menselijke fout” dan de basis oorzaak en verbeteren we dan bijvoorbeeld de procedure om de mens “nog beter” te maken? Zorgt deze aangepaste en vaak langere procedure, aangevuld met de leringen van het incident, dan ook echt om herhaling te voorkomen? Of kunnen we naast het continu verbeteren van de techniek en organisatie ook een andere benadering kiezen? Meer gericht op de mens in relatie met zijn omgeving, processen en machines. Met inzichten vanuit de psychologie en neurologie? Dat is waar Human Behavioural Safety over gaat, een volledige systeem aanpak waarbij de mens, dus ook de falende mens, centraal in staat in de oplossing.

Waarom deze dienst?

Wij helpen u en uw organisatie graag verder op het gebied van organisatorische en HSE-aspecten gerelateerd aan veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu. Neem hiervoor contact met ons op.

Zet nu de eerste stap naar een veiligere toekomst – Vraag de brochure aan en ontdek hoe wij jou naar een hoger niveau tillen!

Waarom Safely?

Gedragsgericht

Meetbaar

Betrokkenheid

Vragen en advies

We staan klaar om je te helpen.

Direct aanvragen

Wat cursisten en klanten zeggen

Veelgestelde vragen

Het waarborgen van veilige en gezonde werkplekken is essentieel voor het welzijn van werknemers en de algehele bedrijfsvoering. Het voorkomt ongevallen, verhoogt de productiviteit en verbetert de werkcultuur.

HBS is een systeem dat zich richt op het verbeteren van veiligheid door zich te concentreren op menselijk gedrag en gedragsverandering. Naast technische en organisatorische verbeteringen richt HBS zich op het creëren van een bedrijfsbrede, structurele verbetering van prestaties en cultuur binnen organisaties.

HBS combineert Behaviour Based Safety (BBS) technieken met wetenschappelijke inzichten zoals NeuroSafety en Human & Organizational Performance. Dit resulteert in een systeem dat niet alleen technische aspecten aanpakt, maar ook menselijk gedrag en de interactie met de omgeving en processen centraal stelt.

Het HBS-systeem zorgt voor een verhoogd veiligheidsbewustzijn bij medewerkers, wat leidt tot verbeterde activiteiten, gedragingen, beleid en procedures. Het creëert additionele veiligheidscapaciteit binnen de organisatie, waardoor er ruimte is om veilig te falen en incidenten te voorkomen.

HBS erkent dat menselijke fouten een significante oorzaak zijn van incidenten en richt zich op het begrijpen en beïnvloeden van menselijk gedrag. Door inzichten uit psychologie en neurologie toe te passen, biedt HBS een systeembenadering waarbij de mens centraal staat in de oplossing voor veiligheidsproblemen.

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.