Machineveiligheid

De Machineverordening (voorheen Machinerichtlijn) is een essentiële regelgeving in de Europese Unie die betrekking heeft op de veiligheid en conformiteit van machines en apparaten die op de Europese markt worden gebracht. Deze verordening heeft tot doel de bescherming van de gezondheid en veiligheid van consumenten en werknemers te waarborgen, en tegelijkertijd de vrije handel van machines binnen de EU te vergemakkelijken. In dit artikel zullen we in detail bespreken wat de Machineverordening inhoudt en waarom deze zo belangrijk is.

  1. Achtergrond van de Machineverordening

De Machineverordening werd in 2019 aangenomen om de oude Machinerichtlijn 2006/42/EG  te vervangen. Deze nieuwe verordening is makkelijker te lezen, bevat strengere eisen en moderniseert de regelgeving met betrekking tot machines en hun veiligheid. Het belangrijkste doel is het verminderen van de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van machines en het bevorderen van innovatie op dit gebied.

  1. Toepassingsgebied

De Machineverordening is van toepassing op een breed scala aan machines en apparaten, waaronder landbouwmachines, industriële machines, consumentenproducten en meer. Het is ook van toepassing op reserveonderdelen die worden gebruikt om machines te repareren of upgraden. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de gehele levenscyclus van een machine onder toezicht staat.

III. Belangrijkste Verplichtingen van de Machineverordening

Risicobeoordeling: Fabrikanten moeten een grondige risicobeoordeling uitvoeren voor hun machines. Dit omvat het identificeren van mogelijke gevaren en het nemen van maatregelen om deze risico’s te minimaliseren.

Technische documentatie: Fabrikanten moeten technische documentatie opstellen en bewaren die aantoont dat hun machines aan de vereisten van de verordening voldoen. Deze documentatie moet gedurende een bepaalde periode beschikbaar zijn voor bevoegde autoriteiten.

CE-markering: Machines die aan de eisen van de Machineverordening voldoen, moeten voorzien zijn van de CE-markering. Dit geeft aan dat de machine in overeenstemming is met de geldende regelgeving.

Verklaring van overeenstemming: Fabrikanten moeten een schriftelijke verklaring van overeenstemming opstellen waarin zij bevestigen dat hun machine aan de eisen van de verordening voldoet.

Technische dossiers: Fabrikanten moeten technische dossiers bijhouden die details bevatten over het ontwerp, de fabricage en de prestaties van de machine. Deze dossiers moeten beschikbaar zijn voor bevoegde autoriteiten.

Markttoezicht: De nationale autoriteiten in EU-lidstaten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de markt en het handhaven van de regels van de Machineverordening.

 

 

  1. Belang van de Machineverordening

De Machineverordening speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid van consumenten en werknemers in de EU. Het zorgt ervoor dat machines die op de markt worden gebracht voldoen aan hoge veiligheidsnormen en dat potentiële risico’s worden geminimaliseerd. Bovendien bevordert de verordening de innovatie en concurrentie op de Europese markt door een consistent kader voor de conformiteit van machines te bieden.

Conclusie

De Machineverordening is een belangrijke regelgeving in de Europese Unie die de veiligheid van machines en apparaten waarborgt. Fabrikanten moeten voldoen aan strikte eisen om ervoor te zorgen dat hun producten veilig zijn voor consumenten en werknemers. Door de juiste naleving van deze verordening kunnen we de risico’s verminderen en de kwaliteit van machines op de Europese markt verbeteren.

Waarom deze dienst?

Wij helpen u en uw organisatie graag verder op het gebied van organisatorische en HSE-aspecten gerelateerd aan veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu. Neem hiervoor contact met ons op.

Zet nu de eerste stap naar een veiligere toekomst – Vraag de brochure aan en ontdek hoe wij jou naar een hoger niveau tillen!

Waarom Safely?

Maatwerkoplossing

Deskundigheid

Resultaatgerichte aanpak

Vragen en advies

We staan klaar om je te helpen.

Direct aanvragen

Wat cursisten en klanten zeggen

Veelgestelde vragen

Kort gezegd: machineveiligheid is het herkennen, beheersen en wegnemen van risico’s welke zich voordoen bij het gebruiken en ontwerpen van machines. Machineveiligheid is ook het bekend maken van eventuele restrisico’s, trainingen en opleidingen verzorgen en het continu verbeteren van machines.

Machineveiligheid is de grondslag voor een veilige praktijk. Vanzelfsprekend is dat, wanneer men met veilige machines werken, er minder of geen ongevallen gebeuren. Maar het zorgt ook voor een goed beeld naar je klanten wat zich weer vertaald in betere verkoopcijfers en een fijner gevoel op de werkplaats.

Als eerste stap wordt de startsituatie beoordeeld, wat is er al gedaan en wat wil men bereiken. Er wordt gekeken naar de bestaande RI&E en in hoeverre machineveiligheid hierin is meegenomen, vervolgens wordt er gekeken of er wel aan de Arbeidsomstandighedenwet wordt voldaan en als laatst is het zaak dat alle individuele machines worden bekeken om hierover een overzichtelijk inspectierapport te schrijven.

Het komt wel eens voor dat het gereedschap nét niet het juiste is voor de taak, in zulke gevallen kan het voorkomen dat je de machine (deels) moet wijzigen. Je bent dan volgens de Machinerichtlijn (later Machineverordening) “Fabrikant” en zal je je aan de Machinerichtlijn moeten conformeren. Afhankelijk van de soort wijziging kan het zijn dat de CE-markering komt te vervallen. Wij kunnen je helpen de wijziging te categoriseren en de stappen te zetten om zo weer veilig te kunnen werken met de machine.

Wanneer je machine van voor 1995 is kan het zijn dat deze geen CE-markering heeft, het is dan sowieso zaak dat de machine zicht minstens conformeert aan de Arbeidsmiddelenrichtlijn. Dit betekent niet dat je direct recht hebt op een CE-markering maar is enkel een hulpmiddel om je werknemers niet onnodig te laten werken met onveilig gereedschap.

Je kan ook een CE-traject beginnen, hierin gaan we kijken aan welke richtlijnen de machine moet voldoen, wat de risico’s zijn van de machine en starten we de opbouw van een technisch constructie dossier, dit doen we samen met de gebruikers en specialisten. Hierin moeten de grenzen van de machine worden beschreven, een handleiding, veiligheidskenmerken, onderhoudspunten enz. Afhankelijk van wat voor soort arbeidsmiddel het is moet het door een aangemelde instantie nog eens onder de loep worden genomen voordat er een Conformiteitsverklaring kan worden afgegeven.

Machineveiligheid gaat een groot deel van de organisatie aan, om er maar een aantal te noemen:

  1. De inkoop
  2. Marketing/PR
  3. HR
  4. Productie

Inkoop

Bij het inkopen van machines is het van cruciaal belang dat er goed gekeken wordt naar de wettelijke eisen die voor die machines gelden. Heeft de machine een CE-markering? Moet de machine nog ingebouwd worden? Voldoet de machine aan onze bedrijfseisen qua bijvoorbeeld geluidsopbrengst of straling?

Marketing/PR

Machineveiligheid is een ‘hot item’, potentiële klanten willen uitstralen dat hun producten zijn gemaakt met veiligheid en milieu op de eerste plek. Een veilige machine is daarom meer dan een veilige omgeving creëren maar kan ook een USP zijn.

HR

Machineveiligheid zit er hem ook in de kennis van je werknemers welke de machine besturen, zijn zij goed opgeleid? Hebben ze herscholing nodig? Is het routine werk, moeten we de taken afwisselen? Dit zijn allemaal vragen welke direct te maken hebben met machineveiligheid. Als HR-afdeling heb je dus ook te maken met machineveiligheid.

Productie

Machineveiligheid waar het echt gebeurt, de plek waar praktische incidenten worden vermeden door het gebruik van veilige machines.

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.